CYBOVAC E20 | Perfect Entry-level Vacuum Cleaner

6,600,000₫
Mã sản phẩm:
Số lượng:

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0908.035.306

Perfect entry level vacuum cleaner with a long battery life,Power Lifting Suction.
Best choice for large area deep cleaning

Product Dimensions:325*324*73mm
Item Weight:2.4kg
Suction: 2000Pa
Battery life: 150 minutes
App and Alex: Yes
Virtual Wall: Yes
Navigation: Random

Đóng gói Cybovac E20

Kích thước hộp: 365*570*108mm

Kyvol App
6,600,000₫

Quý Khách đồng ý chấp nhận tất cả các “Thoả thuận”, “Điều khoản” và “Chính sách” được thông báo công khai trên trang này khi giao dịch với chúng tôi.