CYBOVAC E30 | Gyroptic™ Navigation System Based Cleaner

7,700,000₫
Mã sản phẩm:
Số lượng:

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0908.035.306

Optic+ enhanced navigation technology for ultra cleaning performance (+30% coverage)
Super suction power and long battery life
Best Gyro based vacuum in the market

Product Dimensions:325*324*73mm
Item Weight:2.4kg
Suction: 2200Pa
Battery life: 150 minutes
Navigation: Optic and gyro
Home Mapping: Yes
App and Alex: Yes
Virtual Wall: Yes

Đóng gói Cybovac E30

Kích thước hộp: 365*570*108mm

Kyvol App

7,700,000₫

Quý Khách đồng ý chấp nhận tất cả các “Thoả thuận”, “Điều khoản” và “Chính sách” được thông báo công khai trên trang này khi giao dịch với chúng tôi.