CYBOVAC E31 | Sweeping and Mopping Robot

8,800,000₫
Mã sản phẩm:
Số lượng:

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0908.035.306

Optic+ enhanced navigation technology for ultra cleaning performance (+30% coverage)
Super suction power and long battery life
300ml extra large water tank for mopping
Best vacuum for cleaning and mopping

Product Dimensions:325*324*73mm
Item Weight:2.4kg
Suction: 2200Pa
Battery life: 150 minutes
Navigation: Optic and gyro
Mopping: 300ml water tank
Home Mapping: Yes
App and Alex: Yes
Virtual Wall: Yes

Đóng gói Cybovac E31

Kích thước hộp: 345*113*425mm

Kyvol App

8,800,000₫

Quý Khách đồng ý chấp nhận tất cả các “Thoả thuận”, “Điều khoản” và “Chính sách” được thông báo công khai trên trang này khi giao dịch với chúng tôi.