Phantom 4 Pro 100 W Battery Charger (Obsidian, without AC Cable)

Liên hệ
Mã sản phẩm:
1265000

1900.5555.12 | 028.3835.3962

0908.035.306

 

Overview
The Phantom 4 Series Battery Charger is used to charge the Phantom 4 Intelligent Flight Battery and remote controller by connecting to a power outlet. It will take approximately 1 hour 10 minutes to fully charge a Phantom 4 Intelligent Flight Battery.
Tips
This charger does not include AC cables.
In the Box
Phantom 4 Pro 100 W Battery Charger (Obsidian, without AC Cable) × 1
Specifications
Voltage: 17.4 V
Rated Power: 100 W
Compatibility
Phantom 4 Series
Phantom 4 Series Battery Charging Hub
Mavic Battery Charging Hub (Advanced)
Phantom 4 Series 100 W AC Power Adaptor Cable

 

Liên hệ

Quý Khách đồng ý chấp nhận tất cả các “Thoả thuận”, “Điều khoản” và “Chính sách” được thông báo công khai trên trang này khi giao dịch với chúng tôi.